Anita a jej bútľavý strom

Miesto pre fotografovanie týchto fotografií odporučila sama Anita, ktorá sa na samotné fotenie usilovne pripravovala.

Anita vybrala lúku v uprostred ktorej bol veľký bútľavý a vyschnutý strom. Samotné fotografie potom ladili s jej oblečením a farbou vlasov dokonale.

01_Anita

02_Anita

03_Anita

04_Anita

05_Anita

06_Anita

07_Anita

Použitá technika:

Nikon D600
Nikkor AF-S 50 mm f/1.4G
Odrazná doska strieborná